RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Michał Gądek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Gądek Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Zabłocie 21/163, 30-701 Kraków, NIP: 6751394913.
  2. W przypadku zadania pytania za pośrednictwem maila Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu działań przed zawarciem umowy lub po zakończeniu świadczenia usług prawnych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług prawnych oraz mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia usług prawnych lub działań przed zawarciem umowy.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/pytania, po czym zostaną usunięte, chyba  że nastąpi przetwarzanie w innym celu. Jeżeli będzie to miało miejsce, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług prawnych oraz mogą być przechowywane okres przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia usług prawnych lub działań przed zawarciem umowy.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora (np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe) oraz stosownym podmiotom takim jak organy administracji i sądy.
  7. W przypadku zadania pytania za pośrednictwem maila podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi.
  8. W przypadku wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak warunkuje wykonanie umowy.
  9. Odnośnie do wszystkich kwestii związanych z Pani/Pana danymi osobowym można się z nami kontaktować pod adresem mailowym: biuro@kancelariagm.pl